Združenie priateľov prírody, Liptovské Sliače
Facebook YouTube

Podujatia

Brigáda 2018 - pachové oplôtky

Brigáda 2018 - pachové oplôtky

Cez zimné obdobie lesná zver spôsobuje poľnohospodárom aj obyvateľom Liptovských Sliačov vysoké škody, najmä na poliach. Týka sa to oblastí, kde je vedľa polí lestný porast. Vysoká zver vyhľadáva najmä oziminy s obľubou repku. Naše združenie priateľov prírody prijalo opatrenia, na podnet PD Lisková Sliače sme osadili stojky (pachové oplôtky ) namorené pachovým odpudzovačom. Z našej strany to bolo aj také poďakovanie pre poľnohospodárske družstvá Lisková-Sliače a LK Servis nakoľko nám celoročne pomáhajú so zabezpečovaním krmiva pre zver.
Za Poľovnícku organizáciu Združenie priateľov prírody Mgr. Petra Laková


Príprava kandidátov o poľovnícky lístok

Príprava kandidátov o poľovnícky lístok

Príprava kandidátov o prvý poľovnícky lístok bol dňa 6. 5. 2017 sprevádzaný streleckou prípravou na strelnici Šport Skeet Liptovské Sliače, kde si kandidáti prešli výcvikom a streľbou s poľovnými zbraňami a zároveň aj teoretickou a praktickou skúškou. Medzi kandidátov z nášho poľovného združenia patrili Pavol Balco, Ľubomír Bartánus, Jozef Cevár, Peter Frič, Jozef Huntoš, Marián Jacko, Milan Keľčík, Lukáš Lupták, Matej Lupták, Ondrej Lupták, Lukáš Maďar, Ľubomír Ondrejka a Milan Kráľ. Mužskú zostavu obohatili a skrášlili aj tri dámy a to Viera Kráľová, Mária Brečková a Miriama Maďarová. Kandidáti si definitívne osvojili bezpečnostné zaobchádzanie so zbraňou a implikovali poznatky, ktoré si už osvojili počas teoretickej prípravy zahrňujúcej poľovnícke strelectvo. Pre mnohých to bol prvý kontakt zo zbraňou a z vlastnej skúsenosti viem, aké napätie a nervozita ma sprevádzala pri vykonávaní streleckej skúšky. Uchádzači musia byť teda maximálne sústredení a mať pevnú ruku, pretože musia splniť nastrieľané limity z brokovej zbrane a z guľovej zbrane. Skúšku organizovala obvodná poľovnícka komora sídlom v Ružomberku za prítomnosti členov streleckej komisie a to Ľ. Mojša, I. Hradský, M. Mrvu, Ing. B. Slaštana Kandidátov usmerňovali počas celého výcviku a vyhodnotili ich výkony. Počas skúšky sa vzduchom sa nešírila len vôňa vystrelených brokov, ale aj aróma chutného guľáša a skvelá atmosféra, ktorú tvorili členovia nášho združenia. A v takej nálade nie je ťažké zložiť náročné skúšky, čo pomohlo kandidátom sa uvoľniť a predviesť skvelé výkony.

Priateľom a všetkým kandidátom srdečne blahoželám a prajem im veľa vytrvalosti na ceste získania poľovného lístka, aby sa neustále obohacovali o vedomosti a skúsenosti za účelom vykonávania práva poľovníctva. Lovu zdar!

V mene Združenia priateľov prírody napísala Bc. Zuzana Fričová


Sčítanie zveri

Sčítanie zveri

Zisťovanie stavov zveri je dôležitým úkonom všetkých užívateľov poľovného revíru. Vedomosť o početnosti druhov zveri napomáha pri plánovaní chovu a lovu zveri, z čoho sa odvodzuje potreba krmiva v čase núdze, očakávaný prírastok, návrh plánu lovu a zabezpečenie opatrení proti škodám na lesných porastoch a poľnohospodárskych plodinách. Takéto sčítanie zveri sa vykazuje k 31. marcu a pre náš revír padlo rozhodnutie okresného úradu na 18. marec. Počasie nám síce veľmi neprialo, keďže celý deň bol sprevádzaný snehovými a dažďovými prehánkami. Je však dôležité podotknúť, že sčítanie zveri za účelom poľovníckeho plánovania nepripadá len na jeden deň, ale je to celoročná práca poľovníka. Sčítanie a pozorovanie raticovej zveri musí byť neoddeliteľnou súčasťou pri pochôdzke v revíri v každom ročnom období. Rovnako je nevyhnutná aj spolupráca so susednými revírmi v rámci chovateľského celku. Je dôležité poznať zver po pobytovej (trus, stopy), morfologickej a kvalitatívnej stránke, aby bolo zatriedenie do jednotlivých vekových tried čo najpresnejšie. To je teraz aj predmetom študovania našich kadetov a budúcich uchádzačov o poľovné lístky. Tento deň sa uskutočnila aj prvá schôdza Združenia priateľov prírody, počas ktorej sa záujemcovia stali oficiálne členmi združenia. Oboznamovalo sa s novými stanovami a prebehla aj voľba členov do jednotlivých funkcií. Každý jeden člen, poľovník i nepoľovník, má svoju nenahraditeľnú úlohu, ak bude svoje poslanie vykonávať s dobrým úmyslom pre zveľaďovanie našej prírody. Prvou úlohou každého člena je vybudovanie a umiestnenie soľníka pre zver. Práve v jarnom období zver najviac potrebuje minerálne a stopové látky pre zdravý vývoj plodu gravidných samíc, dobrý zdravotný stav ale i pre správny vývoj parožia. Dostatkom soľníkov pomôžeme zveri aby netrpela tráviacimi ťažkosťami pri prechode zo suchej stravy v zimnom období na zelenú stravu. Iód obsiahnutý v soli sa vo voľnej prírode prakticky nevyskytuje a preto je potrebné zveri predkladať soľ v kŕmnych zariadeniach umiestnené v blízkosti vody. Veď ak chceme zver loviť, musíme ju prvom rade chrániť a starať sa o ňu. A tak verím, že vďaka skúsenostiam starších poľovníkov, ako aj odhodlaniu mladších členov zabezpečíme zachovanie všetkých zložiek lesného a poľného ekosystému, ktoré sú nádhernou a neodlučiteľnou súčasťou výkonu poľovníctva. So svojimi povzbudivými slovami dodal mladej nastupujúcej generácii odvahu aj p. Ján Gejdoš, najstarší poľovník v Lipt. Sliačoch. V jeho slovách bolo cítiť múdrosť a silnú empatiu smerovaná mladej generácii. Veď poľovníctvo je dedičstvo, ktoré sa dedí z generácie na generáciu. Svojou ochotou a zapálením pre poľovníctvo nás usmernil aj nový predseda organizačného výboru a členskej základni - Ľuboš Frič. Je to jasný dôkaz toho, že mladší a starší dokážu spolupracovať a vytvárať ešte silnejšiu základňu.
Lesu a lovu zdar!
V mene Združenia priateľov prírody napísala Bc.Zuzana Fričová


ZIMNÉ PRIKRMOVANIE

ZIMNÉ PRIKRMOVANIE

Tohto ročná zima 2016/2017 nás poľovníkov preveruje ako sme pripravení na zimné prikrmovanie zveri. Naša poľovnícka spoločnosť na prikrmovanie je pripravená v dostatočnej miere až nad rámec, čo ukladá zákonná povinosť. Do prírody prichádzajú prikrmovať aktívne poľovníci, kandidáti a členovia našej spoločnosti ale aj nečlenovia.
Obzvlášť v tejto chvíli sa treba poďakovať všetkým naším členom a priaznivcom, ktorí prispeli rukou pri prikrmovaní, nedá mi však nespomenúť p. Jána Gejdoša ktorý v súčastnosti je najstarším poľovníkom v histórií Liptovských Sliačov a je veľkým príkladom pre nás všetkých. 


Prvé zimné prikrmovanie Združenia priateľov prírody

Prvé zimné prikrmovanie Združenia priateľov prírody

Združenie priateľov prírody zorganizovalo prvé zimné prikrmovanie. Tak ako sa hovorí – najskôr treba zver chovať, chrániť až potom ju loviť. Spoločnými silami sa naplnilo niekoľko kŕmnych zariadení, staré prehnilé seno sa vybralo z krmelcov a doplnilo sa novým senom, kŕmne zariadenia pre srnčiu a diviačiu zver boli naplnené kukuričkou, ovsom, pšeničkou a samozrejme nesmela chýbať ani soľ v solníkoch. Členovia Združenia priateľov prírody si na novoročnom stretnutí najskôr splnili svoju povinnosť formou prikmovania, no neskôr sa presunuli k posedu nad skalkou kde v okolí poupratovali neporiadok okolo poseda a pri ohníčku sa trošku zohriali , povedali pár slov a popriali si všetko dobré do nového roka.
Chcel by som poďakovať Družstvu za podporu a pomoc, kde nám poskytlo siláš zadarmo na prikrmovanie. Samozrejme v mene všetkých členov by sme sa chceli poďakovať a popriať všetko dobré do nového roku všetkým vlastníkom, občanom za spoluprácu a prejavenú dôveru. Aj vďaka vám sme odevidovali zmluvu starého združenia a podarilo sa nám zaevidovať novú najomnú zmluvu na najbližších 15 rokov. Takže Združenie priateľov prírody si začína plniť svoje povinnosti ĎAKUJEME....

S pozdravom Lesu Zdar
Matúš Kráľ
Predseda ZPP


Združenie priateľov prírody zveladilo zvonicu v Nižnom Sliači

Združenie priateľov prírody zveladilo zvonicu v Nižnom Sliači

Združenie priateľov prírody Liptovské Sliače v sobotu 22. októbra 2016 zorganizovalo svoju ďalšiu úspešnú pracovnú akciu, tentoraz pri obnove zvonice v Nižnom Sliači. Vraví sa: „Že modlitby spravodlivých aj nebesá pretrhnú.“ Táto ľudová múdrosť sa stala skutočnosťou aj v danú sobotu, kedy po týždni neustáleho dažďa vykuklo slniečko a tak opäť s nadšením a entuziazmom členovia zduženia začali práce na obnove zvonice, ktorá priam volala po novom zveladení. Členovia združenia priateľov prírody ako aj sympatizanti tohto zduženia zo zápalom pracovali ako včeličky. Medená strieška vrchnej časti zvonice, ako aj samotné zvony, boli očistené od korózie a nánosu špiny, drevené časti nosnej konštrukcie, opláštenie zvonice a drevená šindľová strecha boli ošetrené a nanovo natreté. Okolie zvonice dostalo taktiež novú fazónu, spravený bol nový drevený plot a do vstupnej časti zvonice bol položený okrasný kameň. Pracovnú náladu spríjemňovalo okrem dobrých ľudí ktorí chceli pomôcť aj ľudová hudba, teplý čaj a chutný guláš, ktorí si mohli dať pracovníci ako aj okoloidúci občania ktorí fandili dobrej veci. Veľké poďakovanie pri obnove zvonice v Nižnom Sliači patrí obecnému úradu ako aj starostovi obce Lipt. Sliače, všetkým zúčastnením členom združenia, sympatizantom ale aj občanom ktorí pre dobro veci obetujú nielen svoj voľný čas.

Ďalej sa chcem poďakovať všetkým sponzorom, ktorý sponzorovali a prispeli k zveladeniu zvonice: DRAST s.r.o. (František Ondrejka), Littva Ivan, R-J.A. servis,s.r.o. (Roman Plávka), Kozí vršok (Ján Morava),Pekáreň u ňaňa (Žilinec Jozef) , Marián Jacko (nákladná doprava), JAROTTATRANS,s.r.o. (Jarotta Vlado), FRIBAU s.r.o. (Peter Frič), HOLSWOOD (Ivák Peter), LK-Servis Partizánska Ľupča, Poľnohospodárske družstvo Lisková & Sliače .

 

autor: Pavol Balco, poslanec Lipt. Sliače, člen Združenia priteľov prírody


Odpust RUŽENCOVEJ Panny Márie na Magurke 2016 ako DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV.

Odpust RUŽENCOVEJ Panny Márie na Magurke 2016 ako DEDIČSTVO NAŠICH OTCOV.


Každoročne mesiac október je mesiacom RUŽENCOVEJ P.MÁRIE. Aj toho roku 2.10. 2016 o 11:00 hod. bola na Magurke ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ. Zorganizovať takúto SLÁVNOSŤ v horách v 1060 mnm., nie je jednoduché. Je potrebné, aby vyšlo počasie. Preto odpust dávam na nedelu pred sviatkom. Po sviatku sa už mení počasie a hrozí sneh. Vždy ide i diametrálne odlišné nedele po sebe. Na túto slávnoť je potrebné zaistiť mnoho vecí: kvalitné ozvučenie, pokosiť a vyčistiť celé okolie kostola, zaistiť pre ľudí autobusy, upratať a vyzdobiť kostol, pripraviť ingrediencie na guláš a uvariť ho. Ďalej, aby hasiči usmerňovali premávku, zavrieť v sobotu priestor, pred kostolom, aby tam nikto nezaparkoval... A neviem, či som aj všetko vymenoval, čo všetko treba... Viem, že nato, aby sa mohol tento odpust uskutočniť je potrebné to vnútorne i navonok dobre zorganizovať. Bez ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, by to neišlo.
Som veľmi rád, že táto slávnosť sa už stála známou v širokom okoli milovaného Liptova. Je to PÚŤ ZA MÁRIOU. Je to PÚŤ ZA MATKOU. Veriaci človek vie, čo to znamená putovať a čo mu to pre život prináša. 

Chválim, že vzniklo ZDRUŽENIE PRIATEĽOV PRÍRODY z Lipt. Sliačov, ktoré má už 30 zanietených a ochotných členov a tiež má na konte už veľmi prospešné akcie v prospech obce Lipt. Sliače, širokej verejnosti a okolia. Obnovuje káplnky a kríže v Lipt. Sliačoch, ale i v Partizánskej Ľupči. Venuje sa deťom-enviromentálnej výchove o prírode, aké je dôležite prírodu a lesné zvieratá chraniť, prírodu čistit nezaťažovať a skrášľoať... 

Tohto roku chcem poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri organizovaní tejto milej mariánskej púte na Magurke.

V prvom rade chcem poďakovať starostom, ktorí každoročne pomáhajú s prípravou a sa aj osobne na slávnosti zúčastňujú, čo je dobrým príkladom. Aj vyhlásenie miestnym rozhlasom je veľká pomoc, lebo ľudia sú informovaní. Obecný úrad pomáha pri kosení a čistení areálu. Bez hasičov bez ich obetavej pomoci by to tiež neišlo. Chcem poďakovať za ingrediencie (mäso, zemiaky) do guľášu spol. LK Servis. P. Ivanovi Jančimu, ktorý poskytol na svojej chate Združeniu prenocovanie, aby mohli hneď skoro ráno začať variť guláš. Združeniu priateľov prírody a všetkým členom, za navarenie veľmi chutného guľašu. Bol taký dobrý, že sa neskutočne rýchlo rozdal i keď bolo pripravených 420 porcií. Veľmi ťažko je však možné odhadnúť návštevnosť. Ďakujem firme KING Light & Sound, ktorá si zobrala patronát nad každoročným ozvučením ODPUSTU. Je to jej každoročné sponzorstvo. Márii Brečkovej členke Združenia priteľov prírody, za prípravu Mariánskych piesni, ktoré už hodinu pred slávnosťou zneli z reproduktorov a naladili pútnikov na duchovnú mariansku atmosféru. A podobne to bolo aj pri obede... Musím poďakovať ženám z Lipt. Osady, ktoré majú blízky vzťah ku kostolíku na Magurke, za jeho upratanie a výzdobu. Za obetavú prípravu VONKAJŠIEHO OLTÁRA, bez ktorej by slávnosť sa nemohla vonku uskutočniť. A tiež ženám a mužom v krásnych farebných krojoch zo Sliačov prinášajúcich obetné dary a za ich pekný spev. Za ich neopakovateľné šišky , ktoré veľkodušne doprajú ako maškrtu p. farárovi. Speváckemu zboru z Part. Ľupče, ktorý vedie p.Mária Pašková, za obohacujúce spevy, za liturgické spevy. Jej sestre Monike Paškovej, za neopakovateľnú hru na Jej husličkach. To všetko umocňuje duchovnú atmosféru, ktorá pomáha sa zahĺbiť do vnútorných hodnôt duše. Tie vyzdvihol Dp. Peter Halkoci, duchovný správca vo väznici v Rbku vo svojej homílii. - Duša človeka žije z modlitby, ktorá človeka vnútorne obohacuje, zjednocuje s Bohom a dáva silu odpúšťať ... - Aj Jemu patrí moje poďakovanie za odslúženie sv. omše a BOŽIE SLOVO, ktoré v jednoduchej kráse pretlmočil a aktualizoval do každodenného života.
Pri otváraní nového akademického roka na istej vysokej škole rektor povedal: -"Bez Vás študentov by sme tento nový akademicky rok otvoriť nemohli, Vy Ste pre našu školu veľmi dôležití ".- Poďakovanie patrí všetkým veriacim, bez ktorých by cirkev nemohla existovať a ktorí doputovali na horu, ktorá sa volá MAGURKA, kde stojí náš milovaný kostolík RUŽENCOVEJ P. MÁRIE. Duchovný odkaz našej NEBESKEJ MATKY nás spája , sme Jej duchovné deti, sme Jej ctitelia a Ona je našou DUCHOVNOU MATKOU. Ako Jej duchovné deti chceme byť s matkou , ktorá za nás oroduje u Svojho Syna Ježiša Krista. 

POMOCNICA KRESŤANOV - oroduj za nás.

 

Autor: Michal Regec, spr. farnosti


Deň v ZOO s MŠ Liptovské Sliače

Deň v ZOO s MŠ Liptovské Sliače

Dňa 21.6.2016 naše Združeniepriateľov prírody spolu s materskou školou, pripravilo pre našich najmenších výlet do ZOO. A to nie hociakej, ale do Kontakt ZOO, blízko známeho aquaparku v Liptovskom Mikuláši. Detičky v sprievode svojich pani učiteliek, nás a chovateľov spoznávali rôzne, aj exotické zvieratká. Neskrývali radosť a šťastie, že sa zvieratiek mohli dotknúť, pohladiť či previesť sa na ich chrbtoch. Po príjemnom predpoludní,zaplavení slnečnými lúčmi, emóciami a šťastím, sme sa zo ZOO presunuli do reštaurácie Kozí vŕšok, kde nám príjemný personál pripravil báječný obed.Napokon zmorení únavou ale plní zážitkov sme sa vrátili späť do Liptovských Sliačov.
Združenie priateľov prírody rado pripraví a zapojí sa do aktivít, ktoré spájajú ľudí, ktoré vyčaria úsmev a radosť, tentokrát na tvárach našich najmenších.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám fandia, pomáhajú a sympatizujú a tešíme sa na ďaľšie vydarené stretnutie.
 

Autor: Lenka Jacková

členka Združenia priateľov prírody


Združenie priateľov prírody zavítalo do materskej škôlky

Združenie priateľov prírody zavítalo do materskej škôlky

Na podujatí ku DD v MŠ v Liptovských Sliačoch sme sa zúčastnili aj my ako združenie priateľov prírody .Pre detičky sme pripravili neočakávané prekvapenie v podobe veľkej nafukovacej „HORY“ a malých balíčkov s prekvapením.Detičky a pani učiteľky neskrývali radosť a nadšenie.
Pevne verím, že na podobných podujatiach sa budeme angažovať častejšie, a že budú mať rovnaký ak nie lepší ohlas u širokej verejnosti.

 

Autor: Bc. Veronika Gašincová

členka Združenia priateľov prírody


Ďalšia úspešná pracovná akcia Združenie priateľov prírody

Ďalšia úspešná pracovná akcia Združenie priateľov prírody

V sobotu 7. mája 2016 sa členovia a sympatizanti Združenia priateľov prírody pustili do opravy kaplnky a jej okolia v Nižnom Sliači. Už od skorého rána takmer 40 ľudí s oduševnením pracovalo na oprave kaplnky, ktorá dostala nové ošatenie. Vymaľované boli: strecha, steny, výklenok a ku kaplnke boli spravené schody a vydláždená bola i plocha s lavičkou pred kaplnkou. Atmosféra počas brigády bola neopísateľná, všetkých zúčastnených spájala spoločná idea, priložiť ruku k dielu pre dobrú vec, čo ešte v ten deň ocenili i miestni obyvatelia, ktorí prišli na spoločný guláš a ďakovali Združeniu priateľov prírody za vykonané dielo. Ďalšia vynovená kaplnka a jej upravené okolie je svedectvom o tom, že Združenie priateľov prírody ľudí spája a stáva sa veľkou rodinou zanietených ľudí, ktorým záleží na zveľaďovaní dedičstva otcov. Týmto sa chcem poďakovať všetkým členom a sympatizantom nášho združenia a teším sa na ďalšiu spoločnú akciu.

 

Autor: Matúš Kráľ

Predseda Združenia priateľov prírody


Združenie priateľov prírody upravilo kaplnku a jej okolie

Združenie priateľov prírody upravilo kaplnku a jej okolie

Obnova kaplnky a jej okolia: V sobotu 9. apríla 2016 Združenie priateľov prírody zorganizovalo pracovnú brigádu pri obnove kaplnky a jej okolia, ktorá sa nachádza na rozhraní chotárov Liptovských Sliačov a Partizánskej Ľupče. Vonkajší vzhľad kaplnky, narušený poveternostnými podmienkami už priam volal po obnove a novom nátere. Na túto bohumilú prácu sa podujali členovia Združenie priateľov prírody, ktorým záleží na obnove, ochrane, a zveľaďovaní Božej prírody, ktorou Pán Boh požehnal náš krásny Liptov. Neodmysliteľnou súčasťou chotárov našich obcí sú kaplnky a kríže, ktoré naši predkovia stavali z vďačnosti voči Pánu Bohu za preukázanú Božiu pomoc a ochranu, prípadne aj ako spomienku na nešťastie, ktoré sa na ich mieste odohralo. Kaplnky a kríže sú nielen miestami dávnej minulosti, ale aj živými majákmi pre ľudí v prítomnosti upomínajúce nás na Stvoriteľa, na vďačnosť voči Nemu i pokornú modlitbu a prosbu o Božiu prítomnosť a ochranu. Túto skutočnosť si plno uvedomujú aj členovia Združenia priateľov prírody, ktorým záleží na harmónii Božieho stvorenstva – prírody a všetkých jej súčastí spolu s duchovným odkazom našich predkov a tak i sobotňajšou pracovnou brigádou naplnili jeden zo svojich vytečených cieľov. Obnovená kaplnka a jej okolie sa pričinením a obetavosťou členov Združenia priateľov prírody stáva duchovnou oázou pre všetkých milovníkov prírody, ktorí okolo nej budú prechádzať, aby sa pri nej mohli zastaviť, skloniť k modlitbe a poďakovať Bohu za krásu lúk i lesou a všetkého živého čím nás Pán Boh požehnal.


Mgr. Ján Molčan
duchovný referent
Združenia priteľov prírody


Združenie priateľov prírody sa predstavilo v Ivachnovej

Združenie priateľov prírody sa predstavilo v Ivachnovej

Krásne počasie, dobrí ľudia, pohodová, priateľská atmosféra, hudba a spev, to sú tie správne ingrediencie na stretnutie pri výbornom guláši. Udialo sa v sobotu 2. apríla pri kultúrnom dome v Ivachnovej, kde členovia Združenia priateľov prírody Liptovské Sliače pripravili príjemné priateľské posedenie pre členov Pozemkového spoločenstva Ivachnová. Kým zanietený tím okolo predsedu Združenia priateľov prírody Matúša Kráľa pripravoval guláš a všetko potrebné na pohostenie, v kultúrnom dome zasadalo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Ivachnová. Po oficiálnom programe a diskusii dostal priestor aj člen a hovorca Združenia priateľov prírody, aby členom pozemkového spoločenstva a hosťom zhromaždenia predstavil novovzniknutú organizáciu, jej ciele, zámery a vízie vzájomne prospešnej spolupráce s vlastníkmi pozemkov nielen v Ivachnovej, ale vo všetkých obciach, v katastri ktorých sa rozprestiera poľovný revír Kamenná. Po skončení Valného zhromaždenia prijali vlastníci pozemkov pozvanie zo Združenia priateľov prírody a pri výbornom guláši a občerstvení pokračovali priateľské rozhovory o tom, akým spôsobom by mohli obidve organizácie spolupracovať pri starostlivosti o pozemky a lesy a pri ochrane prírody v chotári Ivachnovej ( Ivachniansky HÁJ ). Členovia Združenia priateľov prírody si pohostením uctili aj svojich rodákov z Liptovských Sliačov, pretože viacerí z nich sú vlastníkmi pôdy v katastri Ivachnovej. Vzájomná synergia dvoch generácií, generácie lesných a pozemkových hospodárov a mladej, nastupujúcej generácie priateľov prírody, by mala smerovať k dosiahnutiu spoločných cieľov, z ktorých budú mať prospech všetci dobrí ľudia vo všetkých obciach, kde sa rozprestiera Poľovný revír Kamenná.
Organizátori podujatia a aj hostia vzájomne ocenili pohodovú, prívetivú atmosféru celej vydarenej akcie, na ktorej samozrejme nechýbali ani dobrá nálada, či spoločné spevy pri harmonike.
Združenie priateľov prírody bude podobné akcie s radosťou opakovať a je pripravené pomáhať priateľom z pozemkových spoločenstiev pri príprave ich podujatí a samozrejme aj starostom a obecným zastupiteľstvám obcí, v katastri ktorých sa poľovný revír Kamenná nachádza.


dnes je streda, 24. júl 2024, meniny má Vladimír, spln: 21. júl 2024, dnes východ slnka: 05:04, dnes západ slnka: 20:34
 PoUtStŠtPiSoNe
27
1
2
3
4
5
6
Nov
7
28
8
9
10
11
12
13
14
Prvá štvrť
29
15
16
17
18
19
20
21
Spln
30
22
23
24
25
26
27
28
Posled. štvrť
31
29
30
31
----
Počet návštev: 382030