Združenie priateľov prírody, Liptovské Sliače
Facebook YouTube

Čas lovu

Čas lovu podľa § 71 vyhlášky 344/2009 Zz. sa ustanovuje takto:


a) srstnatá zver
1. zajac poľný od 1. novembra do 15. januára; lov sokoliarskymi dravcami od 1. septembra do 31. decembra,
2. králik divý od 1. septembra do 31. decembra,
3. ondatra pižmová od 1. októbra do 15. apríla,
4. kuna lesná a kuna skalná od 1. septembra do konca februára,
5. jazvec lesný od 1. septembra do 30. novembra,
6. vlk dravý od 1. októbra do 31. januára okrem území


a) v okrese Rožňava a Košice-okolie na území národného parku Slovenský raj vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,

b) v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku – potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou,


7. diviak lesný, diviačica od 16. júla do 31. decembra, diviača a lanštiak po celý rok,
8. daniel škvrnitý od 1. septembra do 15. januára, danielka a danielča od 16. augusta do 31. decembra,
9. jeleň európsky a jelenča od 16. augusta do 15. januára, jelenica od 16. augusta do 30. novembra,
10. jeleň sika od 1. septembra do 31. decembra,
11. pasrnec bielochvostý od 1. septembra do 31. decembra,
12. srnec hôrny od 16. mája do 30. septembra, srna a srnča od 1. septembra do 31. decembra,
13. muflón lesný od 1. augusta do 15. januára, muflonka a muflónča od 1. augusta do 31. decembra; muflón samec vo zverniciach celoročne,
14. šakal zlatý od 1. septembra do 31. januára,
15. kamzík vrchovský alpský od 1. septembra do 31. decembra,
16. líška hrdzavá celoročne,
17. medvedík čistotný celoročne,
18. psík medvedíkovitý celoročne,
19. tchor tmavý od 1. septembra do konca februára,
20. norok severoamerický celoročne,
21. nutria riečna celoročne,


b) pernatá zver
1. jariabok hôrny kohút od 1. októbra do 15. novembra,
2. morka divá kohút od 15. marca do 15. mája; obe pohlavia od 1. októbra do 31. decembra,
3. bažant poľovný kohút od 1. novembra do 15. január, v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,
4. bažant jarabý kohút od 1. októbra do 31. decembra, v bažantniciach od 1. septembra do konca februára, 5. jarabica poľná od 16. septembra do 15. októbra,
6. kuropta horská od 16. septembra do 31. decembra,
7. holub hrivnák od 1. augusta do 31. októbra,
8. hrdlička záhradná od 1. augusta do 31. decembra,
9. lyska čierna od 1. októbra do 16. januára,
10. sluka lesná od 1. októbra do 31. novembra,
11. hus divá, hus poľná a hus bieločelá od 1. októbra do 31. januára,
12. kačica divá od 1. septembra do 31. januára,
13. chochlačka sivá od 1. októbra do 15. januára,
14. chochlačka vrkočatá od 1. októbra do 15. januára,
15. havran čierny od 1. júna do konca februára,
16. sojka škriekavá od 1. júna do konca februára,
17. straka čiernozobá od 1. júna do konca februára,
18. vrana túlavá od 1. júna do konca februára.

(2) Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno
loviť aj v tento deň.
(3) Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.
(4) Súhlas užívateľa poľovného revíru na lov zveri, ktorá nepodlieha poľovníckemu plánovaniu, sa v povolení na lov vyznačuje len ako alternatíva „áno/nie“.

Ďalšie ustanovenia:
* nechránia sa tieto druhy zveri: líška hrdzavá, medvedík čistotný, psík medvedíkovitý, norok severský a nutria riečna ( celoročný odstrel)
* ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň
* vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 01. januára do 31. januára
* v samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú
* na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 01. augusta do 30. novembra
* v poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú
* loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky, loviť ju možno od 01. októbra do konca februára.

 

Správny čas na lov diviakovOd júla lovíme diviačiu zver bez rozdielu veku a pohlavia.

V záujme efektívnosti regulácie stavov diviačej populácie povoľuje legislatíva na Slovensku loviť túto zver bez rozdielu veku a pohlavia už od začiatku júla. Môžeme tak naplno rozbehnúť plnenie plánu lovu vo všetkých vekových kategóriách a loviť diviaky prakticky na stretnutie. Napriek tomu by sme sa mali riadiť niekoľkými pravidlami. Najmä dbať na presnosť zásahov, aby zver zostala v ohni. Nejedna úspešná dohľadávka sa totiž končí sklamaním z nájdenia znehodnotenej, zaparenej zveriny. Pri vysokých teplotách mäso rýchlo podlieha skaze.

Výber
Pri súčasnej populačnej hustote je pravdepodobné, že na vnadiská za súmraku vytiahne celá črieda. Staré, nevraživé kance sa však na takýchto masových stretnutiach nezúčastňujú, na tie si treba počkať. Väčšinou chodia až po polnoci. Skúsení jágri odporúčajú uloviť z čriedy vždy čo najmenšieho jedinca, najlepšie takého, ktorý sa drží bokom. Tým vraj nič nepokazíme. V oblastiach s enormným výskytom diviakov je potrebný efektívny zásah do populácie. Tu odborníci odporúčajú zvoliť selektívny výber diviačíc z čriedy, v najlepšom prípade sa zamerať na vodiace lanštiačky a neskôr postupne odloviť aj ich odrastené diviačatá. Väčšinou sa po ulovení matky zdržiavajú nablízku. Ak ulovíte najprv diviača, diviačica si dané miesto „zapamätá“ a minimálne týždeň, ak vôbec, ju tu neuvidíte. Efektivita lovu ide potom bokom.

Dva splny
Apropo, čas lovu. Do karát nám hrá, že v júli je prakticky dvakrát spln. Máme tak možnosť počas deviatich dní a nocí naplno loviť diviaky, samozrejme, pri dodržaní podmienok jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej a streleckej optiky. Tento mesiac je zaujímavý aj tým, že slnko vychádza okolo piatej hodiny ráno, začiatkom júla trocha skôr, a zapadá približne o pol deviatej večer. Legislatíva umožňuje lov dve hodiny pred východom a dve hodiny po západe slnka, takže v júli môžeme loviť diviaky približne od tretej rána až do pol jedenástej večer. Ak neprídu k posedu večer, treba si zo štyri hodinky pospať a nad ránom sa uvidí! Diana nám určite dopraje. Do začiatku srnčej ruje by sme tak mali výrazne prispieť k splneniu plánu lovu diviačej zveri.

Lovu zdar !

dnes je utorok, 23. apríl 2024, meniny má Vojtech, spln: 24. apríl 2024, dnes východ slnka: 05:32, dnes západ slnka: 19:49
 PoUtStŠtPiSoNe
14
1
2
Posled. štvrť
3
4
5
6
7
15
8
Nov
9
10
11
12
13
14
16
15
Prvá štvrť
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
Spln
25
26
27
28
18
29
30
-----
Počet návštev: 358496